Valtiontalouden kuukausikatsaus kesäkuulta 2023

Valtion talousarviotalouden kumulatiivinen tuotto- ja kulujäämä oli kesäkuun lopussa -7,0 miljardia euroa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana tuotto- ja kulujäämä oli -2,1 miljardia euroa. Tuotoista eniten kasvoivat verotuotot ja kuluista siirtotalouden kulut.

TUTUSTU VALTIONTALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS -SIVUSTOON.