Valtiontalouden kuukausikatsaus lokakuulta 2023

Valtion talousarviotalouden kumulatiivinen tuotto- ja kulujäämä oli lokakuun lopussa -7,3 miljardia euroa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana tuotto- ja kulujäämä oli -2,6 miljardia euroa. Tuotoista eniten on kasvanut verotuotot ja kuluista siirtotalouden kulut. Tuottojen ja kulujen kasvuun vaikuttaa hyvinvointialueiden perustaminen vuoden alussa.

TUTUSTU VALTIONTALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS -SIVUSTOON.