Valtiontalouden kuukausikatsaus syyskuulta 2023

Valtion talousarviotalouden kumulatiivinen tuotto- ja kulujäämä oli syyskuun lopussa -7,1 miljardia euroa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana tuotto- ja kulujäämä oli -1,7 miljardia euroa. Tuotoista eniten kasvoivat verotuotot ja kuluista siirtotalouden kulut. Tuottojen ja kulujen kasvuun vaikuttaa hyvinvointialueiden perustaminen vuoden alussa.

TUTUSTU VALTIONTALOUDEN KUUKAUSIKATSAUS -SIVUSTOON.