Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion analyysit

Diaarinumero
VK/37711/05.01.02/2023
Valmistumisvuosi
2023
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö
Virasto
valtiovarainministeriö

Mitä ongelmaa ratkaistiin, ja miksi?

Osana rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoimia Suomi laatii kansallisen riskiarvion. Riskiarvio kuvaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä Suomessa eri rahanpesulain mukaisilla ilmoitusvelvollisuussektoreilla. Sisäministeriö vastaa terrorismin rahoittamisen riskiarvion laatimisesta, ja valtiovarainministeriö rahanpesun rahoittamisen.

Valtiovarainministeriö kerää eri viranomaisilta, valvojilta ja ilmoittamisvelvollisilta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen valvontaan liittyvää dataa ja tuottaa siitä vuosittaisen riskiarvion. Tänä vuonna aineisto kerättiin uutta järjestelmää käyttäen, ja uudesta toimintatavasta ja aineistoista toivottiin ajatuksia. Analysointipalvelut auttoi datan laadun ja käytettävyyden arvioinnissa sekä tuotti analyyseja vuoden 2023 kansalliseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioon.

Mitä tehtiin?

Analyytikot tutustuivat aineistojen sisältöön ja metatietojen laatuun ja esittivät sen pohjalta mahdollisia tutkittavia tutkimuskysymyksiä, jotka liittyivät vuoden riskiarvion erityisiin aihealueisiin. Yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa kartoitettiin eri aineistojen yhdisteltävyyttä sekä tietojen vastaavuutta.

Datan arvioinnin ja kommentoinnin jälkeen Analysointipalvelut keskittyi valikoituihin kahteen kapeampaan tutkimusaiheeseen, jotka koskivat Tullin aineistoja ulkomaankaupasta Venäjän ja Venäjän naapurimaiden kanssa sekä Verohallinnon aineistoja riskisistä toimialoista sekä ulkomaalaisten yritysten ja henkilöiden verovelasta. Näistä tuotettiin raportteja ja visualisoinneista tehtiin kuvaajia myös valtiovarainministeriön selvitystä varten.

Mitä saavutettiin?

Aineistojen haasteet ja mahdollisuudet tulivat esille niitä käyttäessä ja analysoitaessa. Työskentely tuotti tietoa kerätyn datan laadusta ja käytettävyydestä, sekä ideoita siitä, miten aineistojen keräämistä ja kuvauksia voisi kehittää. Toisena osana tuloksia ovat itse analyysit, raportit ja kuvaajat vuoden 2023 riskiarvion sisältöä varten.

Mitä seuraavaksi?

Valtiovarainministeriö kokoaa kokemuksia harjoituksesta ja jatkaa tiedonkeruun kehittämistä.