Uusien työntekijöiden kysely

Diaarinumero
Valmistumisvuosi
2020
Hallinnonala
Valtiovarainministeriö

Tutustu Power BI-raporttiin

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Palkeet, Valtori, Senaatti, HAUS, Valtiokonttori ja Hansel kehittävät yhdessä valtiovarainministeriön kanssa valtion uusien työntekijöiden aloitukseen liittyvää palvelua. Kyse on valtion yhteisten tukipalvelujen kehittämisestä, joka perustuu viime keväänä hyväksyttyyn konsernipolitiikkalinjaukseen: https://vm.fi/valtion-konsernipalvelut-ja-ohjaus
 • Uuden työntekijän aloitukseen liittyvät tukipalvelut on valittu ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi, koska volyymit ovat suuria ja uuden työntekijän onnistunut aloitus vaatii usean toimijan yhteistyötä. Tavoitteena olisi saada tukiprosessi niin sujuvaksi, että kun uusi työntekijä aloittaa valtiolla, hänellä olisi kulkuluvat, koneet, välineet ja käyttöoikeudet sillä tavalla hoidossa, että hän pystyisi heti ensimmäisenä päivänä tarttumaan työtehtäviin.

Mitä tehtiin?

 • Valtiokonttorin analysointipalvelut toteuttivat kyselyn, jonka avulla kartoitettiin syksyn 2019 aikana aloittaneiden virkamiesten kokemuksia ja tyytyväisyyttä rekrytointiprosessiin, töiden aloitukseen ja perehdytykseen liittyen.
 • Kysely lähetettiin lähes 2000 syksyn aikana aloittaneelle työntekijälle ja vastauksia saatiin 1073 kappaletta yli 40 eri organisaatiosta.
 • Tulokset visualisoitiin Power BI –raportiksi

Tulokset?

 • Miltään aihepiirin osalta tilanne ei ole hälyttävä, mutta kehitettävää löytyy paljon.
 • Rekrytointiprosessi sai myönteistä palautetta prosessin nopeudesta, haastatteluista ja viestinnästä, mutta myös samoja asioita moitittiin osassa vastauksia.
 • Valtiolle.fi -järjestelmä keräsi paljon kehitysehdotuksia, joita voidaan hyödyntää uuden järjestelmän kehittämisessä.
 • Työvälineisiin ja käyttöoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä tuli esille useita puutteita. Yli puolella osalla vastaajista käyttöoikeudet järjestelmiin eivät olleet valmiina töiden alkaessa ja kolmasosalla työpuhelin ja liittymä eivät olleet valmiina. Työvälineisiin liittyvien ongelmien korjaamisen kesto vaihteli päivästä useampiin viikkoihin. Osalle vastaajista ei ollut selvää, mitä työvälineitä tai käyttöoikeuksia pitäisi olla tai mistä asiaa voisi lähteä selvittämään.
 • Valtionhallinnon yleisperehdytys ja sisäinen perehdytys keräsi vaihdellen kiitosta ja kritiikkiä. Vastaajien toiveet perehdytykseen liittyen vaihtelivat melko paljon. Osa toivoi henkilökohtaista ja ohjattua perehdytystä ja osa toivoi videomuotoista, itseopiskeltavaa perehdytystä. Toisille perehdytys oli liian nopea ja tiivis, toisille taas liian hidas ja laaja.
 • Vastaajien taustamuuttujilla (ikä, asema, mistä saapunut nykyisiin tehtäviin) ei ollut merkittävää vaikutusta vastausten keskiarvoihin. Sen sijaan vastaukset virastojen välillä vaihtelivat paljon.